Li ni u


Thc hin ngh quyt ca cuc hi tho v "X l ting Vit trn cc h thng thng tin v trn cc mng din rng", mt s cng ti CNTT trong v ngoi nc, vi s h tr ca Tiu ban chun Cng ngh thng tin thuc Ban ch o CTQG CNTT, thnh lp nhm cng tc nghin cu k thut ci t m t hp.

Vic thnh lp nhm nghin cu ny nhm mc ch a ra cc nghin cu v k thut ci t cho cch m ho t hp, mt hng nghin cu nhm tm ra cch m ho tt nht v hp l nht cho ch Vit. Mc du tiu chun quc gia v b m ch Vit TCVN 5712:1993 c ban hnh v a vo s dng t nhiu nm nay song do mt s hn ch, cc i hi x l trn vn cho ch Vit vn cha c gii quyt trong khun kh b m ny. Trong bi cnh Chng trnh CNTT ang chun b bc sang xy dng cc c s d liu quc gia ln, nhng vn t chc d liu v m ho li cng tr nn quan trng hn. Nhc im trong cc k thut s dng b m TCVN 5712 ang tr thnh mt tr ngi cho s pht trin chung ny v cn tm ra c cc gii php mi gii quyt trit cho cc vn ch Vit.

Mt s ngh m ho t hp mi c nu ra gii quyt nhng kh khn ny, tuy nhin k thut ci t v s dng cc b m th vn cha tr thnh ph bin cho cc chuyn vin CNTT trong nc. Do nhim v chnh ca nhm cng tc ny l thc y cc nghin cu su sc hn v cc vn ca ch Vit trong cng ngh mi v ph cp nhng tri thc mi v ci t, s dng cng ngh mi .

Theo quyt ngh ca cuc hp u tin ca nhm ngy 09/09/1997, nhm s tp trung vo vic c t cc vn ting Vit trong Cng ngh thng tin trong qu IV/1997 v tin hnh cc nghin cu ci t th nghim trong cc qu I, II, III/1998.

Bn bo co ny c nhm nghin cu m ho t hp xy dng v d nh s c trnh cho Ban ch o CTQG v CNTT xem xt v chp thun nh cc yu cu v hng dn chung nht cho mi hot ng ci t v x l ngn ng ting Vit.

Mc lc

1.Li ni u
2.Phm vi ca bo co
3.Phn loi vn
4.Cc vn c s ca ting Vit
5.Biu din ch quc ng trong CNTT
6.X l ch quc ng
7.X l a ch vit v a ngn ng
Trang ch Ln u trang Xem tip