6. X l a ch vit v a ngn ng

6.1 Ch quc ng v ch latinh

X l song song hai ngn ng: c bo chuyn i ch ngn ng, c ch on nhn t a vo trong ngn ng no, vic chuyn i h thng thng bo, c trng bn a ho v.v...

T in song ng: hin c cc t in in t song ng Vit-Anh, Anh-Vit. Sp ti cn pht trin thm cc loi hnh t in song ng khc nh Php-Vit, Vit-Php, c- Vit, Vit-c, ...

6.2 Ch quc ng v ch Nm trn cng h thng

Nhu cu trc mt l c c mt bng tra cu hai chiu gia ch Nm v ch quc ng. Bng tra cu ny s i km vi cc b phng ch Nm v s l mt cng c tin li cho mi ngi Vit mun tm hiu su hn v ch Nm.

Cng vic u tin l chng ta cn xy dng c b phng cho ch Nm, bipmap v TrueType. Tip l xy dng giao din khai thc b phng ny qua ch quc ng v bng tra trn. T d xy dng cch lu tr v biu din, hin th cc vn bn Nm. V ch cui cng l xy dng mt c s d liu lu tr tt c cc vn bn ch Nm chng ta c, chuyn thnh cc trang t liu Web ph bin rng ri cho mi ngi Vit.

V lu di, chng ta cn c mt b x l ch Nm chy trong mi trng c ch quc ng, ly ch quc ng lm nn tng i vo khai thc ch Nm. Tt c cc tham kho ti ch Nm u c th thc hin thng qua vic dng ch quc ng. Cc c s d liu v ch Nm c th c khai thc thng qua ch quc ng.

6.3 Ch quc ng v ch cc dn tc anh em

Hin ti c mt ngh v m ho ch Chm ang trnh cho t chc tiu chun quc t xem xt a vo b m ISO 10646. Nhm nghin cu v ch Chm ti i hc quc gia Thnh ph H Ch Minh c nhiu quan tm ti cc nghin cu ny. Tuy nhin cha c nhiu lc lng nghin cu tin hc cng tham gia vo lnh vc nghin cu ny.

Mt s nhm nghin cu nh cng t vn xy dng phng ch Thi cho ngi Thi nc ta, c khc vi ch ca Thi lan. Tuy nhin lc lng chuyn vin tin hc tham d trong lnh vc ny cng cha c l bao.

Cc kt qu v vic trin khai dng ch Khme hin cha thu thp c.

Ch Ty cng theo cng mt loi hnh nh ch Nm v cng ang i cc chuyn vin tin hc nghin cu a vo trong CNTT.

Vi i a s cc dn tc khc c ch vit th phn ln ch vit ca h u c xy dng da trn cch vit ch Vit vi vic dng ph bin cch t hp cc du thanh. Do k thut m t hp c th gip ch trong vic m ho cho cc th ch khc ca cc dn tc anh em.

6.4 Ch quc ng v cc ting nc khc

Mt mi trng a ng ting Vit c th ho ng vi cc th ting trong khu vc v trn ton th gii hin ang l nhu cu khng ch ca ring Vit Nam m cn ca nhiu nc. Cc nc trong vng Chu ang c n lc i ti mt gii php chung hnh thnh mi trng a ng trong vng. Nhng c gng pht biu vn v nu yu cu cn gii quyt hin ang c Nht thc y v chng ta cng nn cng tham gia t u vo xu hng pht trin mi ca CNTT ny.

C hai gc cn xem xt trong vn ny l s ho ng ca ch Vit vi cc ch la tinh khc v s ho ng ca ch Vit vi cc loi ch biu . Da trn cch tip cn ny, c th xem xt ti h thng song ng Trung - Vit, Nht-Vit, Hn-Vit. Do cn phi c gng c mt cch tip cn tng qut, c lp vi cc c th ca tng ngn ng.

Hin ti vic ho ng gia ting Vit v ting Anh bc u c xem xt v gii quyt, c trong nhng phn mm t pht trin trong nc ln nhng phn mm bn a ho. Vn ho ng gia ch quc ng v cc ch biu vn cn l vn cha c gii quyt.

Tr li Ln u trang Mc lc