c t cc vn ting Vit trong Cng ngh thng tin


1. M u

Phm vi

Phm vi ca bn c t ny nhm nghin cu cc vn ca ting Vit c lin quan n cng ngh thng tin v x l thng tin trong cc my tnh, trong cc mng v h thng tin hc. Tt c cc nghin cu u c mc tiu lm th hin r vic cng ngh thng tin cn p ng c cho cc c th ca ting Vit nh th no. Xut pht im ca cc nghin cu u i t cch biu din ting Vit t nhin v chuyn cch biu din vo bn trong cc cng c x l thng tin sao cho lun lun c c mt tng ng vi thc t ca ngn ng. S nhn mnh ca bn c t l phn nh r nhiu tng tru tng ca vn v xem xt gii quyt tch bit cc vn theo cc mc tru tng ca n.

Thut ng

 • m tit: mt n v pht m hon chnh trong ting Vit. m tit c biu din vit di dng mt dy ch ci c du thanh i km hoc khng. Mi m tit c th c phn tch thnh hai phn ph m u v phn vn.
 • T : mt n v ng ngha trong ting Vit, c th gm mt hai hay nhiu m tit.
 • Trt t t in: trt t sp xp cc t trong mt ngn ng c s dng trong cc t in ca ngn ng .
 • Ch Nm: cch vit ting Vit da trn kiu ch Hn c sa i ca ngi Vit.
 • Ch quc ng: cch vit ting Vit da trn cch ghi m la tinh.
 • Ch ci: K hiu ho biu din cho mt cch pht m
 • Bng ch ci: bng cc k hiu ho cho vic ghi m mt ngn ng
 • Thanh: cc dng pht m khc nhau theo cao ca m tit ting Vit. Thanh cng c biu din v mt ho l mt thnh phn ca biu din m tit ting Vit.
 • K t: mt thnh phn ca mt tp cc phn t c dng t chc, iu khin hay biu din d liu [ISO 4873]. K t c phn thnh k t ho v k t iu khin.
 • Tp k t: mt tp hu hn cc k t khc nhau l y theo mt mc ch nu [ISO 2382-4]
 • Cng ngh tp k t: cng ngh gii quyt cc k t trong Cng ngh thng tin a ra chc nng a vn ho trong cc h tin hc v vin tin. iu ny bao gm vic a vo, m ho, trao i, ti to, bin i, ng nht, sp th t v nhng cch khc thao tc d liu k t bng phng tin in t.
 • Cch m ho: mt tuyn tp cc qui tc nh x nhng phn t ca mt tp ny ln cc phn t ca tp khc.
 • M ho: tin trnh cp pht mt t hp bit duy nht cho tng k t theo qui tc xc nh.
 • K t t hp: thnh phn ca mt tp con ca tp cc k t m ho c d nh t hp vi k t ho khng t hp ng trc n, hay vi mt dy cc k t t hp c ng trc bi mt k t khng t hp [ISO 10646]
 • M dng sn: vic t tng ng gia tt c cc dng hnh ch c th c vi mt gi tr s xc nh
 • M t hp: vic m ho cho cc thnh phn sinh ca cch vit ngn ng. Cc hnh ch c th c ca ngn ng c to thnh bng vic t hp mt s thnh phn sinh ca ngn ng vi nhau.
 • Bng m: bng tng ng gia cc ch ci v cc thnh phn sinh khc ca mt ngn ng vi cc gi tr s trong mt min nht nh.
 • Bn phm: thit b a thng tin vo my tnh, gm nhiu phm bm
 • Mc bn phm: trng thi logic ca bn phm cung cp vic thm nhp vo tp hp cc k t ho hay cc thnh phn k t ho. Thng thng cc k t ho hay cc thnh phn k t ho cng thuc vo mt mc, nh cc ch hoa.
 • Phng: tp hp cc hnh nh ca hnh ch c cng mt thit k c s.
 • TCVN 5712: Tiu chun Vit nam u tin v cng ngh thng tin: b m ch Vit 8 bit dng trong trao i thng tin.
 • Unicode: Lin on cc cng ti ng h vic trin khai s dng b m quc t 16 bit, cng tn gi ny c dnh cho b m 16 bit.
 • ISO 10646: B m quc t 16-32 bit do t chc tiu chun quc t ISO xy dng.
 • Telex: Cch g ch Vit da trn qui c telex.
 • VNI: B phn mm x l vn bn ch Vit ca cng ti VNI. Trong ti liu ny VNI thng ch cho cch g ch Vit do cng ti VNI xng.
 • I18N : qu trnh quc t ho phn mm, xy dng cc phn mm tng qut c kh nng chy c cho cc ngn g trn th gii. Vit tt ca ch internationalization (Ch I u, 18 ch bn trong, ch N cui)
 • L10N: qu trnh bn a ho mt phn mm quc t, lm thch nghi mt phn mm quc t vi mt mi trng vn ho ring. Vit tt ca ch localization (Ch L u, 10 k t gia, ch N cui)
 • MLIT: Cng ngh thng tin a ng, cp ti vic xy dng mi trng trao i thng tin trn my tnh khng ph thuc vo hng ro ngn ng.
 • 2. Phn loi vn

  trnh by r cc vn ting Vit trong Cng ngh thng tin (CNTT), trc ht chng ta cn c mt phn loi lnh vc ch . Cng ngh thng tin hin ti nc ta c trin khai trong hon cnh c s m rng giao lu quc t vi nhiu nc khc v trong hon cnh vn ho x hi a dn tc. Ton cnh cc vn mc dn tc, ngn ng l:

  Tt c cc hot ng CNTT trong nc ta u phi hng ti vic phc v i a s ngi Vit. Do cc yu cu c bn ca vic th hin ch Vit trn cc cng c x l thng tin cn c pht biu mt cch chnh xc lm nn tng cho mi hot ng ci t, x l ch Vit v sau, cho ngi Vit c th s dng my tnh mt cch thun li v thoi mi trong ngn ng ca ring mnh.

  Vit nam c 54 dn tc anh em, vi dn s trn 75 triu ngi v cn ang tng ln. Trong s cc dn tc ny nhiu dn tc c ch vit ring, vn ho ring v cng c nhu cu th hin vn ho mnh trong nhng thnh tu mi ca CNTT, trong cc thit b x l thng tin. ng v lu di, nhng nhu cu ny cng cn c tho mn. Trong thi gian hin ti, vi khong vi triu ngi Vit ang sng trn khp th gii, nhu cu trao i thng tin ch Vit trong nhiu mi trng ngn ng vn ho khc l iu cn thit v cn c p ng ngay.

  Mt khc, trong xu th pht trin CNTT trn ton th gii hin nay, Vit nam l mt b phn khng th tch ri vi nhng tin trin chung v cng ngh v khoa hc. Do vic duy tr mt mi trng thun li cho s ho ng gia ting Vit v cc ngn ng chnh trn th gii l iu cn thit v l mt xu th tt yu. Cc xem xt v mt ch Vit s phi tnh ti s ho ng ny nh mt ng lc bn trong cho s pht trin v sau ca nn CNTT trong nc.

  Tr li Ln u trang Xem tip