5. X l ch quc ng trong CNTT

5.1 X l trong qu trnh biu din ch quc ng

X l cch t du thanh vo m tit

Vi cch g c s du thanh i sau ngay nguyn m mang du nn khng c vn x l phc tp y. Ni ring, vic x l cc trng hp g du thanh mi lm thay i du thanh c l mt vn c th gii quyt c trc tip.

Vi cch g thng minh, du thanh g cui m tit cho nn c vn xc nh li chnh xc v tr ca du thanh trong m tit. iu ny a n vic chun ho v tr du thanh trong m tit theo cc qui tc t du thanh. Cc qui tc t du thanh vo m tit c nhm nht tr thng qua da trn ti liu "Qui tc nh du thanh trong m tit ch Vit" ca Hong Ph, nh c trnh by trong Ph lc 1.

Kim tra m bo mi m tit c i km khng qu mt thanh v thanh phi i km vi nguyn m l mt kim tra mang tnh tu chn. Bn c t ny chp nhn c kh nng c nhiu du thanh i km nhiu nguyn m cho mt m tit.

X l xo k t

X l cc trng hp phm xo Delete v xo lui Backspace c ng thi ging nhau: mt ln xo s xo c nguyn m ln du thanh i km (nu c). Ngi s dng khng c cm gic du thanh l mt thnh phn ‘o’ trong dy k t.

X l con chy

X l con chy tin qua v li li mt k t Vit bt k k t c mang du thanh hay khng. iu ny c ngha l khng cho php trng thi con chy c th ng gia du thanh v nguyn m mang du thanh.

X l hin th ch Vit

X l trong qu trnh hin th thng tin a ra bao hm yu t chuyn t dng biu din trong (nguyn m + du thanh) thnh dng hin th ngi dng vn cm nhn thng thng cho ch Vit (nguyn m c mang du).

 

5.2 X l chuyn i ch bn phm trong mi trng a ng

Bn c t chp nhn vic a ch Vit vo mi trng x l a ng v do chp nhn ni ring kh nng chuyn i bn phm ting Anh v ting Vit.

 

5.3 X l ch Vit: so snh v sp xp ch Vit theo trt t t in

Vic so snh s trng hay khng trng cc t Vit khng c yu cu g c bit. Vic so snh ln b ca cc t phi tun theo qui tc nu trn trong khi xt th t cc t, tc l thng qua mt hm xc nh th t.

X l bin i cc dng biu din trong cho ch Vit l iu cn thit lm thun tin cho cc x l ngn ng ch Vit. Thng thng, cho cc t ting Vit c so snh ng, sp th t ng theo t in th mt phng n l y du thanh v v tr cui ca m tit. Sau khi x l xong li hon tr du thanh v v tr c, hay v tr chun ca n trong m tit.

Do c trng ca ch Vit, th t so snh gia cc con ch v du thanh khng ng nht vi m ho cho cc thnh phn ny, cho nn cn phi xc nh mt nh x th t gia cc thnh phn . Mi so snh v t ting Vit s c qui v theo nh x ny. Tuy nhin vic sp xp ch Vit theo trt t t in s cn tu vo quan nim v trt t ch Vit: ‘A’ v ‘a’ c sp cnh nhau hay l ‘a’ ng sau ‘Z’? Bn c t ny qui nh cch sp xp ch Vit theo nguyn tc A,a, , , , , B,b,... Z,z. V vic sp xp cc t ting Vit cng ch ng trt t t in nu tt c cc du thanh u c chuyn v v tr sau cng ca m tit. Sau y l mt th d v mt nh x nh vy.

n v chnh t

Gi tr nh x

n v chnh t

Gi tr nh x

huyn

65

k

99

hi

66

L

100

ng

67

l

101

sc

68

M

102

nng

69

m

103

A

70

O

104

a

71

o

105

72

106

73

107

74

108

75

109

B

76

P

110

b

77

p

111

C

78

Q

112

c

79

q

113

D

80

R

114

d

81

r

115

82

S

116

83

s

117

E

84

T

118

e

85

t

119

86

U

120

87

u

121

F

88

122

f

89

123

G

90

V

124

g

91

v

125

H

92

W

126

h

93

w

127

I

94

X

128

i

95

x

129

J

96

Y

130

j

97

y

131

K

98

Z

132

   

z

133

 

Do tnh cht c th ny ca ch Vit m cc hm so snh k t ca h thng cng cn c sa i tng ng m bo s nht qun v cc k t a vo so snh u phi tri qua mt x l nh bin i dng biu din, a du thanh v pha cui t.

Tr li Ln u trang Xem tip