3. Cc vn c s ca ting vit


3.1 Bng ch ci v thanh

Bng ch ci ting Vit c 33 k hiu cho cc nguyn m v ph m:

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

cng cc ch ci hoa tng ng:

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Cc thanh ting Vit bao gm 1 thanh bng khng du v 5 thanh c du

Hnh du thanh:

Tn thanh: khng du huyn hi ng sc nng

Mi quan h gia ch ci, thanh v m tit, t:

Ch cc nguyn m mi c quyn mang du thanh trong biu din m tit hay t.

Mi nguyn m c th c mang nhiu nht l mt trong cc du thanh trn.

Cc du thanh: huyn, hi, ng, sc c t pha trn ca nguyn m mang du. Du nng c t pha di nguyn m mang du.

Cc m tit ch Vit c to ra trn c s biu din hnh nh cho cc m pht ra c mang thanh iu. Mi m tit u c biu din bng vic vit lin cc ch ci m t cho m tit v c mang nhiu nht l mt thanh, t trn mt nguyn m. Cc m tit tch ln nhau bng du cch.

Thanh l thuc tnh ca m tit, khng phi l thuc tnh ca nguyn m. Thanh c t vo v tr ca nguyn m phn bit trong cch pht m.

Mt t trong ting Vit l mt n v ng ngha, mang mt ngha no , v bao gm mt hai, ba hay nhiu m tit.

Da trn cch biu din ch Vit theo ch ci v thanh ny, c th nu ra c cc tp sinh khc cho ch Vit, chng hn nh di dng t hp ca cc ph m u v vn theo sau. Tuy nhin khi i su vo nhng cch biu din tp sinh khc nh vy cho t ting Vit th c mt s vn ln ni ln cn phi suy tnh thm. Trc ht, tp sinh khng cn l tp sinh nh nht na, do khng d nhn din i vi ngi thng. Thay th mt tp sinh vi 33 ch ci v 5 thanh bng tp sinh vi chc ph m u v khong 800 vn l iu khng hp l. Mc du cch biu din theo ph m v vn c th c mt s ch li trong x l nhng ch li khng bin minh c cho nhng bt li m n em li. Th hai l do vic i su thm mt bc vo c th pht m ca ting Vit cho nn s kh biu din nhng tnh hung c chen ln ting Vit v khng phi ting Vit, ni ring vic biu din cc t ngoi lai Vit ho tr nn kh khn. Th ba l vic lm ny i ngc vi xu th ho ng cc ngn ng trn th gii, do kh khn cho vic tip thu nhng tin b cng ngh mi. Do trong bn ti liu ny khng i su vo cc vn nh vy.

Bng t hp gia cc nguyn m v thanh

 

           

a

e

i

o

u

y

           
           
 

           

a

e

i

o

u

y

Tr li Ln u trang Xem tip