Mục VII: Vấn đề chọn ngày, giờ

  1. Có ngày tốt hay xấu không?
  2. Xem ngày, kén giờ
  3. Chú giải bài "Xem ngày, kén giờ" của Phan Kế Bính
  4. Thế nào là "Âm dương, ngũ hành?
  5. "Thiên can, địa chi" là gì?
  6. "Lục thập hoa giáp" là gì?
  7. Cách tính ngày tiết, ngày trực và nhị thập bát tú theo dương lịch
  8. Các đổi ngày dương lịch ra ngày can chi
  9. "Giờ hoàng đạo" là gì? Cách chọn giờ hoàng đạo
  10. Cách tính ngày hoàng đạo, hắc đạo?