Mục III: Giao thiệp

 1. Xưng hô như thế nào cho đúng?
 2. Vợ chồng xưng hô với nhau như thế nào?
 3. Cách xưng hô trong họ
 4. Phải chăng "Lời chào cao hơn mâm cỗ"?
 5. "Nhập gia vấn huý" nghĩa là gì?
 6. Ai vái lạy ai?
 7. Đạo thầy trò
 8. "Miếng trầu là đầu câu chuyện?
 9. Xuất xứ của tục nhuộm răng và cách nhuộm?
 10. Tại sao gọi là "Tóc thề?"
 11. Màu sắc với truyền thống văn hoá dân tộc
 12. Vì sao có tục bán mở hàng?
  Bán mở hàng thế nào cho đắt khách?