Mục IV: Đạo hiếu

 1. "Đạo hiếu" là gì?
 2. Tục khao lão
 3. Yến lão
 4. Tại sao những năm gần đây có phong trào khôi phục việc họ?
 5. Quan hệ giữa họ hàng và làng xã như thế nào?
 6. "Ruộng hương hoả" có ý nghĩa như thế nào?
 7. Vai trò của tộc trưởng xưa và nay
 8. Bàn thờ vọng là gì? Cách lập bàn thờ vọng
 9. "Hợp tự" là gì? Tại sao phải hợp tự.
 10. "Gia phả" là "Gia bảo", có đúng không?
 11. Một gia phả hoàn chính có những mục gì?