Mục V: Lễ tang

 1. "Thọ mai gia lễ" là gia lễ nước ta hay Trung Quốc?
 2. "Ba cha tám mẹ" là những ai?
 3. "Chúc thư" là gì?
 4. "Cư tang" là gì?
 5. Vì sao có tục "Mũ đai gai chuối và chống gậy"?
 6. "Năm hạng tang phục" là gì?
 7. Cha mẹ có để tang con không?
 8. Tại sao cha mẹ không đưa tang con?
 9. Đám tang trong ngày Tế tính liệu ra sao?
 10. Lễ cưới đã chuẩn bị sẵn vấp phải lễ tang tính sao đây?
 11. Người đi dự đám tang nên như thế nào?
 12. Đi đường gặp đám tang nên như thế nào?
 13. Người sắp chết có những dấu hiệu gì báo trước?
 14. Trong giờ phút thân nhân hấp hối, cần làm gì?
 15. Sau khi thân nhân chết, gia đình cần làm gì?
 16. Tại sao có tục hú hồn trước khi nhập quan?
 17. Chết đã cứng, làm thế  nào để bỏ lọt vào áo quan?
 18. Những vật liệu gì lót vào áo quan?
 19. Tại sao trước khi khâm liệm lại đưa người chết nằm xuống đất?
 20. Sau lễ thành phục, trước khi an tán làm những gì?
 21. Những người điều hành công việc trong lễ tang.
 22. Lễ an táng tiến hành như thế nào?
 23. Hơi lạnh ở xác chết - Cách phòng
 24. Tại sao? Tại sao? Và tại sao?
 25. Hiện tượng "Quỷ nhập tràng"
 26. Lễ "Ba ngày" tính từ ngày nào?
 27. Lễ "Cúng cơm trong trăm ngày" có ý nghĩa gì?
 28. Làm lễ Chung thất và Tốt khốc có chọn ngày không?
 29. Lễ nào là lễ trọng?
 30. Sau khi hết tang làm lễ trừ phục thế nào?
 31. Vì sao có tục đốt vàng mã?
 32. "Chiêu hồn nạp táng" là gì?
 33. "Hình nhân thế mạng" là gì?
 34. Tại sao phải cải táng? Khi nào không nên cải táng?
 35. "Thiên táng" là gì?
 36. "Đất dưỡng thi" là gì?
 37. Tại sao kiêng không đắp mộ trong vòng tang?
 38. Tại sao phải cất mộ ban đêm hoặc sáng sớm khi mặt trời chưa mọc hoặc nếu làm ban ngày thì phải có lán che?
 39. "Ma trơi" hay "Ma chơi"?