Propädeutikum Informatik Wintersemester 2023/2024


18. - 22. September 2023: Großer Hörsaal Härtelstraße

25. - 29. September 2023: HS1 im Hörsaalgebäude

  Zeit: Mo-Fr, 09:15 - 10:45 Uhr
  Ort:
  Beginn: 18.09.2023
  Kontakt:

Dr. Dirk Zeckzer

  Teilnehmer:

Studierende Informatik


Skript:

Package icon Propaedeutikum-Woche-1.zip
Package icon Propaedeutikum-Woche-2.zip