Âm lịch Việt Nam

Hồ Ngọc Đức


Xem âm lịch VN - View the Vietnamese lunar calendar

Chuyển đổi ngày âm dương - Lunar calendar converter

Sử dụng chương trình lịch dùng Java | Vietnamese calendar Java applet

Cách tính lịch (Rules to calculate the calendar)

Cách xác định 24 tiết khí

Các ngày lễ tết quan trọng theo âm lịch

Đặt lịch lên trang Web của bạn

Tải chương trình về sử dụng

Ngày giờ các Sóc và Tiết khí (1000-2999)

Âm lịch VN qua các thời kỳ lịch sử

Một số thắc mắc thông thường về âm lịch / Lunar calendar FAQ