Tải chương trình về sử dụng offline

Dùng Windows đã có cài sẵn Java: sau khi tải amlich.exe chỉ cần nhấn chuột để chạy chương trình. Nếu chương trình này không chạy sau khi cài đặt, bạn cần tải và cài đặt Java Runtime Environment trên máy tính

Nếu máy tính không cài đặt Java: tải amlich.zip về, sau khi bung ra mở tệp index.html trong trình duyệt

Dành cho người dùng điện thoại di động và Palm PDAs: Chương trình âm lịch cho thiết bị cầm tay