Bàn phím:
Từ điển:
 

wöchentlich

  • {weekly} kéo dài một tuần, hằng tuần
    • einmal wöchentlich {once a week}: