Bàn phím:
Từ điển:
 

suy nghĩ

verb

  • to think