Bàn phím:
Từ điển:
 
she /ʃi:/

đại từ

 • nó, bà ấy, chị ấy, cô ấy...
  • she sings beautifully: chị ấy hát hay
 • nó (chỉ tàu, xe... đã được nhân cách hoá), tàu ấy, xe ấy
  • she sails tomorrow: ngày mai chiếc tàu ấy nhổ neo
 • người đàn bà, chị
  • she of the black hair: người đàn bà tóc đen, chị tóc đen

danh từ

 • đàn bà, con gái
  • is the child a he or a she?: đứa bé là con trai hay con gái?
  • the not impossible she: người có thể yêu được
 • con cái
  • a litter of two shes and a he: một ổ hai con cái và một con đực
 • (trong từ ghép chỉ động vật) cái
  • she-goat: dê cái
  • she-ass: lừa cái