Bàn phím:
Từ điển:
 

sa

noun

  • gauze

verb

  • fall, drop
    • châu sa: tears fall
    • sa vào tay địch: to fall into the enemy hands to land
    • chuột sa hũ nếp: to get a windfall
    • to prolapse (tử cung):