Bàn phím:
Từ điển:
 

quả

  • [fruit] Frucht, Obst