Bàn phím:
Từ điển:
 
phd

danh từ

  • vt của Doctor of Philosophy (tiến sự )