Bàn phím:
Từ điển:
 
pencil /'pensl/

danh từ

 • bút chì
 • vật hình bút chì
 • (vật lý); (toán học) hình chùm nhọn, chùm
  • pencil of planes: chùm mặt phẳng
  • pencil of straight lines: chùm đường thẳng
 • (nghĩa bóng) lối vẽ, nét bút (của một hoạ sĩ)
 • (từ cổ,nghĩa cổ) bút vẽ

ngoại động từ

 • viết bằng bút chì, vẽ bằng bút chì, kẻ bằng bút chì, tô bằng bút chì, ghi bằng bút chì
 • ghi (tên ngựa đua) vào sổ đánh cá
 • (thường), dạng bị động đánh bóng nhẹ bằng những đường vòng tròn đồng tâm hoặc song song)
pencil
 • chùm
 • p. of cireles chùm vòng tròn
 • p. of curves chùm đường cong
 • p. of forms chùm các dạng
 • p. of lines chùm đường thẳng
 • p. of matrices chùm ma trận
 • p. of planes chùm mặt phẳng
 • p. of quadric chùm quađric
 • p. of rays chùm tia
 • p. of spheres chùm hình cầu
 • axial p. chùm trục
 • coaxial p. chùm đồng trục
 • cocentric p.s chùm đồng tâm
 • flat p. chùm dẹt