Bàn phím:
Từ điển:
 

người

noun

  • man; person; people; individual
    • mọi người: every man