Bàn phím:
Từ điển:
 

anh

noun

 • Elder brother
  • anh ruột: Blood elder brother
  • anh cả: eldest brother
  • anh cùng cha khác mẹ (hoặc cùng mẹ khác cha): half-brother
  • anh rể: brother-in-law (one's elder sister's husband)
  • anh chồng: brother-in-law (one's husband's elder brother)
  • anh vợ: brother-in-law (one's wife's elder brother)
 • First cousin, cousin german (son of one's father's or mother's elder brother or sister)
  • anh con nhà bác: