Bàn phím:
Từ điển:
 
mix /miks/

ngoại động từ

 • trộn, trộn lẫn, pha lẫn, hoà lẫn
  • to mix a dish of salad: trộn món rau xà lách
 • pha
  • to mix drugds: pha thuốc

nội động từ

 • hợp vào, lẫn vào, hoà lẫn vào
 • ((thường) + with) dính dáng, giao thiệp, hợp tác
  • he doesn't mix well: anh ấy không khéo giao thiệp
 • (từ lóng) thụi nhau tới tấp (quyền Anh)
 • bị lai giống

Idioms

 1. to mix up
  • trộn đều, hoà đều
  • dính dáng vào
   • to be mixed up in an affair: có dính dáng vào việc gì, có liên can vào việc gì
  • lộn xộn, bối rối, rắc rối
   • it is all mixed up in my memory: tất cả những cái đó lộn xộn trong ký ức
   • to be al mixed up: bối rối vô cùng
mix
 • trộn