Bàn phím:
Từ điển:
 

ai điếu

  • dt. Bài văn viếng người chết để bày tỏ lòng thương xót; điếu văn.