Bàn phím:
Từ điển:
 

ai ai

  • đ. (chỉ dùng làm chủ ngữ, và thường dùng trước cũng). Tất cả mọi người. Ai ai cũng biết điều đó.