Bàn phím:
Từ điển:
 

Ag

  • (argentum) dt. Kí hiệu hoá học của nguyên tố bạc