Bàn phím:
Từ điển:
 

ác vàng

  • Do chữ "Kim ô" chỉ mặt trời, theo truyền thuyết trên mặt trời có con quạ vàng