Bàn phím:
Từ điển:
 

ác thú

  • d. Thú dữ lớn có thể làm hại người.