Bàn phím:
Từ điển:
 

ác tâm

  • dt. (H. ác: ác; tâm: lòng) Lòng độc ác: Kẻ có ác tâm đã vu oan cho chị ấy.