Bàn phím:
Từ điển:
 

chuột bạch

  • Albinic mouse