Bàn phím:
Từ điển:
 

chuốt

verb

  • To polish
    • chuốt đôi đũa: to polish a pair of chopsticks
    • chuốt câu văn: to polish a sentence