Bàn phím:
Từ điển:
 

chuồng trại

noun

  • Breeding facilities