Bàn phím:
Từ điển:
 

chuồng tiêu

  • Như chuồng xí