Bàn phím:
Từ điển:
 

chuồng

noun

  • Stable, sty, cage, coop
    • chuồng heo: a pigsty
    • chuồng cọp: a tiger cage
    • chuồng gà: a hen-coop
  • Enclosure (in which is heaped something)
    • chuồng phân: an enclosure for manure, an enclosed heap of manure