Bàn phím:
Từ điển:
 

chuông

noun

 • Bell, buzzer
  • cái chuông: bell
  • kéo chuông nhà thờ: to ring the church bell
  • đồng hồ chuông: a clock with a bell, an alarm-clock
  • chuông điện thoại: the telephone bell
  • bấm chuông gọi thư ký: to press the buzzer for a secretary
  • khua chuông gõ mõ: xem khua