Bàn phím:
Từ điển:
 

chuồn chuồn

noun

  • Dragon-fly
    • chuồn chuồn đạp nước: like a dragon-fly skimming the water; a superficial style of work
    • con chuồn chuồn kim:

Syn

- con chuồn chuồn