Bàn phím:
Từ điển:
 

chuồn

noun

  • Như chuồn chuồn
    • phận mỏng cánh chuồn: a precarious lot

verb

  • To make oneself scarce, to hop it
    • chuồn cửa sau: to hop it through the back door
  • To move stealthily
    • bọn buôn lậu chuồn hàng đi: the smugglers stealthily moved off their goods