Bàn phím:
Từ điển:
 

chuỗi ngày

  • succession of days