Bàn phím:
Từ điển:
 

chuỗi

noun

  • chain; string; series