Bàn phím:
Từ điển:
 

chuộc tội

verb

  • to atone for one's sins