Bàn phím:
Từ điển:
 

bảo hoàng

  • [Royalist] Royalist