Bàn phím:
Từ điển:
 

chúng sinh

  • Living beings
    • Souls of the dead (theo lối nói của đạo Phật):