Bàn phím:
Từ điển:
 

chúng mình

  • We, us, pals
    • bọn chúng mình đi chơi đi: let's pals go for a walk