Bàn phím:
Từ điển:
 

chúng

noun

  • Masses

pronoun

  • We, us, they, them, you
    • chúng anh: we
    • mấy con chó này chúng nó khôn lắm: these dogs they are very intelligent, these dogs are very intelligent