Bàn phím:
Từ điển:
 

chủng viện

noun

  • Seminary