Bàn phím:
Từ điển:
 

chủng tộc

noun

  • Race
    • phân biệt chủng tộc: racial discrimination
    • chủ nghĩa chủng tộc: racism