Bàn phím:
Từ điển:
 

chủng loại

noun

  • Genera and species (sinh vật)
  • Sort, kind