Bàn phím:
Từ điển:
 

chủng đậu

verb

  • to vaceinate
    • sự chủng đậu: Vaccination