Bàn phím:
Từ điển:
 

chủng

verb

  • To vaccinate, to inoculate
    • chủng đậu: to inoculate against smallpox