Bàn phím:
Từ điển:
 

chùng

verb

  • Như chùn

adj

  • Slack
    • dây đàn chùng: a slack musical chord
  • Baggy
    • quần chùng: baggy trousers