Bàn phím:
Từ điển:
 

chung thủy

adj

  • Loyal, faithful
    • người vợ chung thủy: a faithful wife
    • tình bạn chung thủy: loyal friendship